// گزیده های معارفی / شعر

بقيع، داغدار حضرت زهرا(س)

عنوانبقيع، داغدار حضرت زهرا(س)
شعرقرن‌ها بگذشته بر اين ماجرا، اما هنوز
  • داغ هجده ساله زهراي جوان دارد بقيع
شاعرمحمد جواد غفورزاده كاشاني
تخلصشفق
نوع شعربيتي از غزل
منبعبقيع
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه58
گردآورندهمحمد علي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها