// گزیده های معارفی / شعر

در وصف ولادت امام صادق(ع)

عنواندر وصف ولادت امام صادق(ع)
شعرنخل امامت شكوفه‌اي دگر آورد
  • ذات خدا وجه خود ز پرده درآورد
  • خوب‌تر از خوب‌تر يكي بشر آورد
  • احسن بر امِّ فَرْوِه كاين پسر آورد
شاعرسيد رضا مؤيّد خراساني
تخلصمؤيّد
نوع شعرابياتي از مخمس
منبعبقيع
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه591
گردآورندهمحمد علي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها