// گزیده های معارفی / شعر

در فراق امام صادق(ع) و بيان مصائبش

عنواندر فراق امام صادق(ع) و بيان مصائبش
شعربسته بر شاديّ و عشرت غصه و غم راه را
  • عقده از غم بر رخ دل بسته راه آه را
  • بر دلم داغي گران باشد كه جانم سوخته
  • ماتم آيا با كه گويم اين غم جانكاه را؟
  • شد رييس مذهب ما از جفا خونين‌جگر
  • اين مصيبت كرده دلخون مردم آگاه را
  • آن كه با خون جگر بر شيعيان هموار كرد
  • در خط سرخ ولايت تا قيامت راه را
شاعرمحمد موحديان
تخلصاميد
نوع شعرابياتي از غزل
منبعبقيع
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه639
گردآورندهمحمد علي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها