// گزیده های معارفی / سیره

سخنان امام مجتبي(ع) در ماجراي حكميت

عنوانسخنان امام مجتبي(ع) در ماجراي حكميت
سيرهسخنان امام حسن(ع) در ماجراي حكمين:
اي مردم به راستي كه شما درباره اين دو مرد زياده سخن گفتيد، و اين دو نفر فقط انتخاب شده بودند كه به كتاب خدا حكم كنند، نه از روي هواي نفس. ولي آنها به هواي نفس حكم كردند، نه به كتاب خدا، و كسي كه چنين باشد «حكم» نيست، بلكه محكوم است. و عبدالله بن قيس (ابوموسي) كه خلافت را براي عبدالله بن عمر قرار داد، سه اشتباه و خطا را مرتكب شده:
اول: با پدرش عمر مخالفت كرده؛ زيرا عمر به اين كار راضي نشد و حتي او را از اهل شوري نيز قرار نداد.
دوم: با خود عبدالله در اين‌باره مشورت نكرد.
سوم: مهاجر و انصاري كه حكومت را منعقد نموده و مردم حكم آنها را پذيرا هستند، نظري در اين‌باره نداده‌اند. اين راجع به حكومت اين دو نفر، و اما اصل حكميت (و مشروعيت آن) نيز چنان بود كه رسول خدا(ص) سعد بن معاذ را در داستان بني قريظه حَكَم قرار داد، و او نيز بدانچه رضايت خدا بود حكم كرد، و شكي نيست اگر مخالفت كرده بود، رسول خدا(ص)‌رضايت نمي‌داد و امضا نمي‌فرمود.(1)
پاورقي
منبعزندگاني امام حسن مجتبي(ع)
نويسندهسيد هاشم رسولي محلاتي
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال چاپ1374
صفحه148

/// آخرین گزیده‌ها