// گزیده های معارفی / شعر

در فضيلت ماه رمضان

عنواندر فضيلت ماه رمضان
شعرز شوق اهل نظر مي‌دوند بر در و بام
 • زكات حُسن ستانند تا ز ماه صيام
 • ز نور ديده در و بام‌ها چراغان است
 • براي مقدم اين ماهِ آفتابْ غلام
 • چه ماه؟ ماه جبيني، بلند بالايي
 • چه ماه؟ هوش‌ربا دلبري ز خاص و ز عام
 • چه ماه؟ آن كه برد حسن حيرت‌افزايش
 • ز كار، دست و دل خلق روزگار، تمام
 • از اين جهت شب قدرست نام او، كه بود
 • چو روز، روشن از او قدر اهل بيت كرام
 • از اين كه گشته شب قدر او نهان، پيداست
 • كه قدر او نشناسد كس از خواص و عوام
شاعرملا محمد رفيع واعظ قزويني
نوع شعرغزل
منبعبقيع
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه454 و 455
گردآورندهمحمد علي مجاهدي

/// آخرین گزیده‌ها