// گزیده های معارفی / سیره

ارزش خرد ورزي در گفتار امام حسن مجتبي عليه السلام

عنوانارزش خرد ورزي در گفتار امام حسن مجتبي عليه السلام
سيرهامام مجتبي(ع) مي فرمايند: خردمند در معني حقيقي خود كسي است كه با مردم به نيكويي معاشرت كند.
خردمندان در دنيا و آخرت كاميابند و آنان كه از نعمت خرد محرومند از دنيا و آخرت هر دو بي‌بهره‌اند.
نيكو بينديشيد، تا هدف خويش را از معاشرت با هر كس دريابيد. آيا به كمك او اميد داريد؟ آيا از قهر او بيمناكيد؟ آيا مي‌توانيد از دانش او بهره‌ مند شويد، يا از دعايش بركت گيريد؟ يا خويشاوندي را ملاك معاشرت مي‌شماريد؟
آن كس كه عقل ندارد، ادب ندارد.
آن كس كه همت ندارد، مروت ندارد.
آن كس كه حيا ندارد دين ندارد.
رأس عقل، معاشرت با مردم به خوبي و نيكي است.
آن كس كه فاقد عقل باشد، فاقد دنيا و آخرت است.(1)
پاورقي
منبعسيره معصومان
نويسندهعلامه سيدمحسن امين
ناشرسروش
سال چاپ1376
جلد4
صفحه66

/// آخرین گزیده‌ها