// گزیده های معارفی / شعر

استفاده از فرصت‌هاي زندگي پيش از مرگ

عنواناستفاده از فرصت‌هاي زندگي پيش از مرگ
شعرپر و بالي بگشا، خنده خورشيد ببين
  • پيش از‌ آني كه شود شمع وجودت خاموش!
شاعرفريدون مشيري
نوع شعربيتي از غزل
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه213

/// آخرین گزیده‌ها