// گزیده های معارفی / سیره

حضرت معصومه عليهاالسلام و شهادت پدر

عنوانحضرت معصومه عليهاالسلام و شهادت پدر
سيرهحضرت معصومه(س) هنوز بيش از شش سال از عمرش سپري نشده بود كه از دامان پر مهر پدر محروم شد؛ زيرا هارون در بيستم شوال سال 179 به هنگامي كه از سفر حج باز مي‌گشت، به مدينه رفت و امام كاظم(ع) را دستگير و به بصره، نزد عيسي بن جعفر فرستاد و وي را زنداني كرد. پس از مدتي از آنجا به بغداد نزد سندي بن شاهك فرستاد و آن حضرت تا آخر عمر يعني ششم رجب سال 183 در زندان وي بود كه در همان زندان نيز به شهادت رسيد.(1) و بدين وسيله داغي جانكاه بر دل و جان حضرت معصومه(س) نوجوان نشست و او را به فراق پدر مبتلا كرد؛ پدري كه هنوز دخترش نيازمند آغوش گرم و پر مهر و عطوفت پدرانه او بود.
پاورقي
منبعمنابع گوناگون
نويسندهمحقق

/// آخرین گزیده‌ها