// گزیده های معارفی / سیره

اميران و وزيران دفن شده در حرم حضرت معصومه عليهاالسلام

عنواناميران و وزيران دفن شده در حرم حضرت معصومه عليهاالسلام
سيرهچند تن از امرا و وزرا در حرم حضرت معصومه(س) مدفون هستند:
1. كامران ميرزا، فرزند ناصر الدين شاه كه نيابت سلطنت و نيز حكومت تهران را داشته است. وي در سال 1347 قمري وفات يافت و در بقعه فتحعلي شاه در صحن عتيق مدفون گرديد.
2. علي اصغر اتابك، پسر محمد ابراهيم امين السلطان كه صدارت اعظم ايران در زمان ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه را بر عهده داشت و صحن جديد از آثار خيريه او است. وي در سال 1325 قمري از دنيا رفت و قبرش در بقعه‌اي مي‌باشد كه جنب ايوان آيينه است.
3. حسن مستوفي، فرزند كاظم كه مستوفي ديوان و از مشاهير اين فن است. وي در سال 1260 فوت نموده و قبرش در صحن عتيق در بقعه‌اي در قسمت شمالي واقع شده است.
4. عين الملك، داماد محمد شاه، شغل وزارت داشت و قبرش در صحن عتيق (در راهرو ما بين صحن و مسجد اعظم) واقع است.
5. فرخ امين‌الدوله، وزير ناصرالدين شاه بود و در سال 1290 قمري فوت نمود و قبرش در قسمت غربي صحن عتيق واقع است.
6. عبدالصمد عز الدولة، وي فرزند محمد شاه ثاني است كه مردي اديب و به زبان عربي و انگليسي مسلط بوده است. او شغل سفارت داشته و در سال 1348 قمري فوت نموده است. قبرش در صحن عتيق در مقبره محمد شاه واقع است.
7. جهانگير ناظم‌الملك، كه شغل سفارت داشته و چندين كتاب به نام‌هاي، حقيقت‌نامه، وصيت‌نامه و‌ ديوان شعر تأليف نمود. وي به سال 1352 قمري فوت نمود و قبرش در بقعه جنوبي رواق شرقي، متصل به حرم مطهر واقع شده است.
8. منوچهر معتمد، حاكم اصفهان كه در سال 1263 قمري فوت نمود. قبرش در طرف غرب صحن عتيق واقع شده است.
9. نقي ركن الدوله، فرزند تقي و نواده محمد شاه ثاني كه نايب الاياله خراسان، فارس، طبرستان و لرستان را داشت. در سال 1335 قمري فوت نمود و در مقبره محمد شاه دفن گرديد.
10. مهدي اعتضاد الدوله، فرزند سپهسالار حاكم قم، كاشان و ساوه بود كه در سال 1307 در كاشان فوت كرده است. قبرش در صحن عتيق جنب مسجد بالا قرار گرفته است.
11. ابراهيم معتمد السلطنه، پسر قوام الدوله كه حكومت تبريز و قزوين را برعهده داشت. در سال 1335 فوت كرد. قبرش در بقعه طرف شرقي صحن عتيق است.
12. محمد اقبال الدوله، پسر هاشم امين الدوله، حاكم كرمان كه در سال 1343 فوت نموده و قبرش در بقعه امين الدوله واقع شده است.
منبعرهنماي قم
ناشردفتر آستانه مقدسه قم
سال چاپ1317
صفحه101 تا 104

/// آخرین گزیده‌ها