// گزیده های معارفی / سیره

شجاعت و قاطعيت علي(ع) در جنگ صفين

عنوانشجاعت و قاطعيت علي(ع) در جنگ صفين
سيرهامام علي(ع) پس از رسول خدا(ص) نيز در جنگ‌هاي با ناكثين و قاسطين و مارقين نيز با شجاعت مي جنگيد و پيروزي همه‌جا با حمله‌ها و شجاعت آن بزرگوار بود؛ چنان‌چه معروف است كه در جنگ صفين در ليلة الهرير، يعني شبي كه لشكر شام را از پيروزي نظامي به كلي مأيوس كرد و در فرداي آن روز ناچار شدند كه براي نجات خود از شكست قطعي دست به دامن عمرو عاص شده و آن نيرنگ تاريخي را بزنند و قرآن‌ها را بر سر نيزه بالا برده و شعار طرفداري و حكميّت قرآن را بدهند. در آن شب تنها به شمشير آن حضرت بيش از پانصد نفر و بنا بر نقلي هفتصد نفر به قتل رسيده بودند، كه براي كشتن هر كدام علي(ع) تكبير مي‌گفت و دشمن را به قتل مي‌رساند، و اين در صورتي بود كه زره آن حضرت پشت نداشت و مركوب او نيز كرّ و فرّي نداشت.
و در نامه‌اي كه به عثمان‌بن حنيف نوشته اين فراز ديده مي‌شود كه مي‌نويسد: «لو تظاهر العرب علي قتالي وليّت عنها...» يعني اگر عرب همگي متحد شوند كه با من بجنگند من به آنها پشت نخواهم كرد.
منبعتاريخ اسلام
نويسندهسيد هاشم رسولي محلاتي
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال چاپ1379
صفحه105

/// آخرین گزیده‌ها