// گزیده های معارفی / کلمات قصار

چيستي پاكي هاي رزق

عنوانچيستي پاكي هاي رزق

متنطيبات رزق آن است كه از غيب در آيد و به رضاي حق آيد، به جان و دل قبول بايد، و زاد راه دين را بشايد، و گفته ‏اند: طيبات رزق آن است كه صفت طهارت يافته و عين نظافت گشته.

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپ هفتم
جلدسوم
صفحه46

/// آخرین گزیده‌ها