// گزیده های معارفی / شعر

نگاه به مرگ و زندگي

عنواننگاه به مرگ و زندگي
شعرزندگي راهي‌ست
  • از به دنيا آمدن تا مرگ!
  • شايد، مرگ هم راهي‌ست
شاعرفريدون مشيري
نوع شعرنو
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه604

/// آخرین گزیده‌ها