// گزیده های معارفی / شعر

درسي از دريا و مذمت ايستايي انسان‌ها

عنواندرسي از دريا و مذمت ايستايي انسان‌ها
شعرلب دريا رسيدم تشنه، بي‌تاب
  • ز من بي‌تاب‌تر، جان و دل آب
  • مرا گفت: اي تلاطم‌ها مياساي!
  • كه بد دردي‌ست جان دادن به مرداب!
شاعرفريدون مشيري
نوع شعردوبيتي
منبعبازتاب نفس صبحدمان
ناشرچشمه
محل چاپتهران
سال چاپ1386
نوبت چاپپنجم
صفحه789

/// آخرین گزیده‌ها