// گزیده های معارفی / سیره

چگونگي دفن شهداي كربلا با راهنمايي امام سجاد(ع)

عنوانچگونگي دفن شهداي كربلا با راهنمايي امام سجاد(ع)
سيرهآن‌گاه كه غروب روز دوازدهم محرم سال 61 ه‍ . ق از راه رسيد، عشاير اطراف منطقه كربلا به سمت قتل‌گاه شهدا آمدند. اين افراد كساني بودند كه در دهكده غاضريه و نينوا ساكن بودند... وقتي با پيكرهاي چاك چاك و دستان و پاهاي بريده و بدن‌هاي له شده زير سم اسبان رو به رو شدند، از اين همه جنايت ناجوانمردانه لشكريان يزيد به شگفت آمدند. مگر انسان مي‌تواند اين همه دد منشي را مرتكب شود و اين‌گونه ناجوانمردانه كشته‌هاي اهل‌بيت(ع) را در دشت رها سازد... تصميم گرفتند آن بدن‌ها را دفن كنند، اما وقتي با بدن‌هاي بي‌سر مواجه شدند، در انديشه فرو رفتند كه چه كنند و چگونه آنها را دفن كنند. در اين فكر بودند كه ناگهان شخصي را از دور ديدند كه مي‌آيد. وقتي نزديك آمد، ديدند امام سجاد(ع) است كه به اذن الهي از زندان كوفه به كربلا آمده است... در هر حال، بني‌اسد با راهنمايي امام سجاد(ع)، به دفن شهدا مشغول شدند به ويژه قبري براي امام حسين(ع) كندند و پيكر نوراني او را در آ‌ن نهادند. هنگامي كه خواستند خاك بر روي آن حضرت بريزند، امام سجاد(ع) اجازه نداد و شروع به ندبه و گريه و درد دل و وداع با آن بدن مطهر كرد و عرضه داشت: پدر جان! خوشا به حال زميني كه پيكر تو را در برمي‌گيرد. پس از تو، اين جهان تاريك و آن جهان به نور جمالت روشن است. شب‌ها از درد غمت خواب ندارم تا وقتي كه من نيز به تو ملحق شوم. سلام بر تو اي فرزند رسول خدا!... .(1) آن‌گاه حضرت علي اكبر(ع) را جداي از شهداي بني هاشم در قبري مجزا در جايي كه هم‌اكنون مرقد مطهر اوست، در كنار قبر پدر دفن كردند. سپس دو محل آماده كردند كه در يكي شهداي بني‌هاشم و در ديگري اصحاب را قرار دادند... پيكر حضرت عباس(ع) در مسير راه غاضريه در محل شهادتش به خاك سپرده شد. مرقد علي اكبر(ع) نيز در پايين پاي پدر بزرگوارش قرار داده شد.
پاورقي
منبعحضرت علي اكبر(ع) شبيه پيامبر(ص)، شهيد ولايت
نويسندهغلامرضا گلي‌زواره
ناشرقيام
سال چاپ1374
صفحه198 و 199

/// آخرین گزیده‌ها