// گزیده های معارفی / شعر

در تأثير كردار درست و عمل كردن

عنواندر تأثير كردار درست و عمل كردن
شعرخوش است آن وعده كز جانان به مقصودي رسد عاشق
  • به گفتن راست نايد، كار را كردار مي‌بايد
شاعربابافغاني
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه175
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها