// گزیده های معارفی / شعر

ماندگاري صداي عشق

عنوانماندگاري صداي عشق
شعرشد سال‌ها كه ناله فرهاد پست شد
  • در بيستون هنوز صدا مي‌توان شنيد
شاعربابافغاني
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه179
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها