// گزیده های معارفی / شعر

تأثير حرف غم‌انگيز

عنوانتأثير حرف غم‌انگيز
شعرنه تنها آشنا، بيگانه را هم مي‌خراشد دل
  • سخن كز جان پر درد و دل ناشاد مي‌آيد
شاعربابافغاني
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه179
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها