// گزیده های معارفی / کلمات قصار

دعوت بر شكيبايي در عبادت خدا

عنواندعوت بر شكيبايي در عبادت خدا
متنبه موسي(ع) وحي كرد: «يَا مُوسَي اَنَا بُدُّكَ اللَّازِمِ فَالزِم بُدُّك.» اي موسي! من ناگزير توام، از همه گزير است و از من گزير نيست، از همه چاره و از من چاره نيست، بندگي كن كه بنده را حيلتي بِهْ از بندگي نيست، اين است كه ربّ العالمين فرمود در اين آيت: «فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ» بار بندگي باري گران است و راه تكليف راهي دشخوار(1)، چون مي‏داني كه نهندة اين بار كيست، و تعبية اين بار در اين راه چيست، شكيبايي كن و هيچ منال. هر كه جلال حق بشناخت، و مقصد اين راه بدانست، دست تصرّف وي از كونين كوتاه بود، و پاي عشق وي هميشه در راه بود، قعر چاه به نزديك وي چون صدر و جاه بود.
منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدششم
صفحه87

/// آخرین گزیده‌ها