// گزیده های معارفی / شعر

ستایش خدا

عنوانستایش خدا
شعرچنين كه پيش نظر صورت نكوي تو دارم به هر طرف كه كنم سجده رو به روي تو دارم ز ديدن دگرانم چه سود چون من حيران نظر به صورت ايشان و دل به سوي تو دارم
شاعربابافغاني
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه321
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها