// گزیده های معارفی / شعر

درخواست نعمت معرفت از خداوند

عنواندرخواست نعمت معرفت از خداوند
شعريا رب سببي كه آب حسرت نخورم
  • وز جام هوس شراب غفلت نخورم
  • از نعمت معرفت غني ساز مرا
  • تا نان خسان به زهر منت نخورم
شاعربابافغاني
نوع شعررباعي
منبعديوان اشعار بابا فغاني
ناشراقبال
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
صفحه419
گردآورندهاحمد سهيلي خوانساري

/// آخرین گزیده‌ها