// گزیده های معارفی / کلمات قصار

پايان ناپذيري جنگ با نفس

عنوانپايان ناپذيري جنگ با نفس

متنآن عزيزي مي‏گويد: روزي گناهي كردم، سيصد هزار بار توبت كردم از آن گناه، هنوز خود را در قدم خطر مي‏بينم. اي مسكين! مردان اين راه با نفس خود جنگي كردند، اين جنگ را هرگز روي صلح نيست، زيرا كه نفس خود را ضدّ دين يافتند و مرد دين با ضدّ دين به صلح كي تواند بود، گاه نفس را به هيمه‏ اي صفت گردند، گاه به سگي، گاه به خوكي، هر نقش كه بر او كردند راست آمد مگر نقش دين. اي نفس خسيس همّت سودايي * بر هر سنگي كه بر زنم قلب آيي

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدششم
صفحه356

/// آخرین گزیده‌ها