// گزیده های معارفی / کلمات قصار

چگونگي جدا شدن روح و نفس از هم

عنوانچگونگي جدا شدن روح و نفس از هم

متنگفته ‏اند: نفس مؤمن را روزگاري با روح مخالطت افتاده و به وي استيناس گرفته به وقت مرگ آن كراهيت نفس را بود بر فراق روح، نه روح را بود بر فراق نفس. از اين لطيف‏تر گفته‏اند: نفس كه مي‏نالد نه از مرگ مي‏نالد، بلكه وي را بر روح غيرت مي‏آيد كه نقدي به سر مشرب وصل مي‏شود، شب فراقش به آخر رسيده و صبح وصال دميده، و سوز عشق را مرهم ديده، و نفس وقتي با خاك مي‏دهند كه: «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ».

منبعكشف الاسرار
نويسندهابوالفضل رشيد الدين ميبدي
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت
ناشرانتشارات امير كبير
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلدششم
صفحه476

/// آخرین گزیده‌ها