// گزیده های معارفی / شعر

سوختن دل در غم حضرت عباس(ع)

عنوانسوختن دل در غم حضرت عباس(ع)
شعرپيراهني از زخم، به تن دوخته است
  • اين رسم، ز حضرت غم آموخته است
  • اي سروِ تماشايي ايمان، عباس!
  • دل، شعله به شعله در غمت سوخته است
شاعرمجتبي تونه޳اي
نوع شعررباعي
منبعدرياي شعله ور
نويسندهمحمد علي مجاهدي(پروانه)
ناشرحضور
محل چاپقم
سال چاپبهار 1377
نوبت چاپاول
صفحه21

/// آخرین گزیده‌ها