// گزیده های معارفی / روایت

ايثار وسيله در اختيار گرفتن آزادگان

عنوان ايثار وسيله در اختيار گرفتن آزادگان
حديث بِالْإِيْثارِ يُسْتَرَقُّ الْأَحْرارُ.
ترجمه با ايثار، آزادگان به بندگي كشيده مي شوند.
گويندهامام علي عليه‌السلام
منبعغُرَرُ الْحِكَمْ وَ دُرَرُ الْكَلِم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 4187

/// آخرین گزیده‌ها