// گزیده های معارفی / سیره

اتفاق علماي شيعه و سني بر تحقق قيام حضرت مهدي(عج) در آخرالزمان

عنواناتفاق علماي شيعه و سني بر تحقق قيام حضرت مهدي(عج) در آخرالزمان
سيرهراجع به ظهور مصلح آخر الزمان در ميان اصحاب و تابعين در قرن اول هجرت و بعد از آن تا به حال خلافي نبوده و همه بر ظهور آن حضرت اتفاق داشته و دارند و اگر كسي در صحت احاديث آن و صدور اين بشارات از پيامبر اسلام(ص) ترديد مي‌كرد حمل بر عدم استقامت عقيده يا بي‌اطلاعي مي‌نمودند لذا تاكنون كسي مدعيان مهدويت را به اصل ظهور حضرت مهدي(ع) ردّ نكرده، بلكه در اثبات بطلان ادعاي آنها به واجد نبودن اوصاف و علاماتي كه براي آن حضرت در احاديث ذكر شده استناد مي‌نمايند. سويدي مي‌گويد: آنچه علما بر آن اتفاق دارند اين است كه مهدي آن كسي است كه در آخر الزمان قيام فرمايد و پر كند زمين را از عدل و داد و احاديث راجع به مهدي(ع) و ظهور او بسيار زياد است.(1)
ابن ابي الحديد نيز در كلامي مي‌گويد: اتفاق شيعه و سني بر اين است كه دنيا و تكليف، منقضي و تمام نشود مگر بر آن حضرت يعني بعد از ظهور آن حضرت.(2)
ابن خلدون در مقدمه تاريخ مي‌گويد: مشهور بين تمام مسلمانان در مرور اعصار اين است كه چاره‌اي نيست در آخر الزمان از ظهور مردي از اهل بيت پيغمبر(ص) كه دين را تأييد و عدل را آشكار كند و مسلمانان از او پيروي نمايند و بركشورهاي اسلامي مسلط شود و او را مهدي نامند.(3)
شيخ علي ناصف گويد: ... مهدي منتظر از اين امت است ... و اهل سنت از گذشتگان و آيندگان همه بر اين عقيده بوده و هستند ...(4)

پاورقي
منبعنويد امن و امان
نويسندهآيه الله صافي گلپايگاني
ناشرموسسه انتشارات حضرت معصومه(س)
سال چاپ1375
صفحه35 ـ 81 و 82

/// آخرین گزیده‌ها