// گزیده های معارفی / سیره

بشارت امام صادق(ع) به حقيقت وجود حضرت مهدي(عج) و ظهور آن حضرت

عنوانبشارت امام صادق(ع) به حقيقت وجود حضرت مهدي(عج) و ظهور آن حضرت
سيرهنقل شده است امام صادق(ع) مي‌فرمودند: هر كس به همه امامان اهل بيت(ع) ايمان آورد و مهدي آنان را نپذيرد بسان كسي است كه به همه پيامبران خدا ايمان آورده باشد اما رسالت آخرين آنان را يعني حضرت محمد مصطفي(ص) را انكار كرده باشد. از او پرسيدند: اي پسر پيامبر! مهدي(ع) كه از فرزندان شما خواهد بود كيست؟‍ حضرت فرمودند: پنجمين امام از نسل پسرم موسي (امام كاظم(ع))‌ است. او از نظرها غايب مي‌گردد و آوردن صريح نام مقدسش براي شما روا نيست.(1)
مفضل بن عمر مي‌گويد: به خدمت حضرت صادق(ع) شرفياب شدم و عرضه داشتم: اي سرور من! اي كاش در مورد جانشينان بعد از خود براي ما بياني مي‌داشتيد و آنها را برايمان معرفي مي‌كرديد. امام صادق(ع) در پاسخ خواسته من ‌فرمودند: امام بعد از من پسرم موسي (موسي بن جعفر(ع)) است و اما خلف منتظر او م ح م د پسر حسن (امام حسن عسكري(ع)) پسر علي (امام هادي(ع))‌ كه او هم پسر محمد (امام جواد(ع))‌ كه او پسر علي (امام رضا(ع)) كه او فرزند پسرم موسي (امام هفتم(ع)) مي‌باشد(2)
در جاي ديگر امام مهدي(ع) را به ابوبصير معرفي مي‌كند مي‌فرمايد: اي ابا بصير او پنجمين فرزند اين پسرم موسي (امام كاظم(ع))‌ است، او فرزند بهترين كنيزان است ... . روح الله عيسي بن مريم(ع) در پشت سر او نماز گزارد و زمين به نور پروردگارش نوراني گردد. در روي زمين نقطه‌اي نمي‌ماند كه در آن جز خداي متعال پرستيده شده باشد. در عهد او دين تماماً از آن خداي گردد اگر چه مشركان نخواهند.(3)
پاورقي
منبعامام مهدي(ع) از ولادت تا ظهور
نويسندهسيد محمد كاظم قزويني
مترجم/مصححعلي كرمي ـ سيد محمد حسيني
ناشرالهادي
صفحه142 و 143

/// آخرین گزیده‌ها