// گزیده های معارفی / سیره

بشارت امام هادي(ع) به حقيقت وجود حضرت مهدي(عج) و ظهور آن حضرت

عنوانبشارت امام هادي(ع) به حقيقت وجود حضرت مهدي(عج) و ظهور آن حضرت
سيرهامام هادي(ع) در معرفي حضرت مهدي(ع) از جمله فرموده است: امام بعد از من پسرم حسن (عسكري(ع))‌ است و بعد از او پسرش قائم است كه روي زمين را پر از عدل و داد كند، آن چنان كه پيش از آن پر از ستم و بيداد شده باشد.(1)
در توصيف امام مهدي(ع) مي‌فرمايد: اوست كه كلمه امت را يكجا جمع مي‌كند (وحدت كلمه را در بين امت اسلامي به طور كامل به اجرا در مي‌آورد و آنان را به هم بستگي و اتحاد واقعي مي‌رساند) و نعمت‌هاي الهي را كامل مي‌گرداند. خداوند به وسيله او حق را پا بر جا و باطل را نابود مي‌سازد. هم او مهدي منتظر (سلام الله عليه) است.(2)
از ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري نقل شده است كه حضرت هادي(ع) (امام علي النقي(ع))‌فرمودند:
پس از من فرزندم حسن جانشين من است و پس از او وضع شما با جانشين او چه خواهد شد. عرض كردم: قربانت شوم چطور؟ امام(ع) فرمودند: چون شما او را نمي‌بينيد (او در خفا يا پشت پرده غيبت خواهد بود) و نام اصلي او را هم نبايد به زبان جاري كنيد. راوي گويد: عرض كردم؛ پس چگونه از او ياد كنيم و او را بخوانيم فرمودند: بگوييد حجت آل محمد(ص).(3)


پاورقي
منبعياد مهدي(ع)
نويسندهمحمد خادمي شيرازي
ناشرمسجد مقدس جمكران
صفحه248 ـ 250 و 253

/// آخرین گزیده‌ها