// گزیده های معارفی / سیره

سازمان وكالت تنها وسيله ارتباطي شيعيان با حضرت ولي عصر(عج) در دوره غيبت صغري

عنوانسازمان وكالت تنها وسيله ارتباطي شيعيان با حضرت ولي عصر(عج) در دوره غيبت صغري
سيرهاصطلاح سازمان وكالت بر مجموعه‌اي اطلاق مي‌شود كه تقريباً از ابتداي دوران معاصر ائمه(ع) با حاكميت دولت عباسيان شروع شد و تا آخرين روزهاي دوران غيبت صغري استمرار يافت. گرچه مسئله وكالت ائمه(ع) براي فقها‌ در عصر غيبت كبري نيز مطرح است ولي اصطلاح نهاد يا سازمان وكالت نزد محققان مربوط به دوران حضور ائمه(ع) و عصر غيبت صغري است. اين كه بر اين مجموعه عنوان نهاد يا سازمان وكالت اطلاق مي‌شود ناشي از وجود شكلي سازمان منسجم و منظم در اين مجموعه است. وجود مجموعه‌اي از ويژگي‌ها باعث مي‌شود كه نام نهاد يا سازمان يا نظام بر آن اطلاق شود. اولين اصل حاكم بر يك نظام، وجود نظم و هماهنگي و انسجام بين خود اعضا با اجزاي تشكيل دهنده آن است. در اين ميان وجود برنامه‌اي مشخص، رهبري حاكم و ناظم بر تمام سازمان، اعضاي وفادار و مخلص نسبت به رهبري و اجرا كننده برنامه‌هاي سازمان و وجود نظم در عمل‌كردها را بايستي از جمله عوامل ايجاد اين انسجام و هماهنگي دانست. علاوه بر اين، شرايط حاكم بر عصر ائمه(ع) اقتضا مي‌كرد كه اين سازمان به طور مخفيانه و همراه تقيّه به كار ادامه دهد.
تشكيل اين سازمان مربوط به عصر امام صادق(ع) است در اين عصر آن حضرت تعدادي وكيل و نماينده تعيين نمود تا نقش ارتباطي بين ايشان و شيعيان را ايفا كنند. در عصر امام كاظم(ع) اين سازمان شكلي وسيع‌تر و منسجم‌تر يافت و در اواخر عصر امام رضا(ع) و سپس در عصر امام جواد(ع) منسجم تر شده و فعاليتش وسيع‌تر شد. اين وضع در عصر امام هادي و امام عسكري(ع) با شدت بيشتري پيش رفت تا اينكه در عصر غيبت با اوج فعاليت اين سازمان مواجه مي‌شويم، چرا كه تنها وسيله ارتباطي شيعه با امام معصوم(ع) اين سازمان است.
منبعتاريخ عصر غيبت
نويسندهپور سيد آقايي، جباري، عاشوري، حكيم
ناشرموسسه فرهنگي انتشاراتي حضور
سال چاپ1379
صفحه179 ـ 182

/// آخرین گزیده‌ها