// گزیده های معارفی / سیره

فرازهايي از فرمايشات امام خميني(ره) درباره رسالت حضرت زينب(س) در رسوا نمودن بني اميه

عنوانفرازهايي از فرمايشات امام خميني(ره) درباره رسالت حضرت زينب(س) در رسوا نمودن بني اميه
سيرهحضرت زينب(س) در مقابل يزيد ايستاد و او را چنان تحقيركرد كه بني‌اميه در عمرشان چنين تحقيري نشنيده بودند و صحبت‌هايي كه در بين راه و در كوفه و شام كردند و منبري كه امام سجاد(ع) رفت واضح كرد كه قضيه مقابله غيرحق با حق نيست. حضرت سيدالشهدا را مي‌خواستند طوري معرفي كنند كه در مقابل حكومت وقت و خليفه رسول الله(ص) ايستاده است. حضرت سجاد(ع) اين مطلب را در حضور جمع فاش كرد و حضرت زينب(س) هم.[همين رسالت را انجام داد].
منبعصحيفه نور
نويسندهمجموعه سخنان امام خميني(ره)
ناشرموسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)
سال چاپ1369
جلد17
صفحه59

/// آخرین گزیده‌ها