// گزیده های معارفی / سیره

اشاره حضرت زينب(س) به ظاهر نيكو اما باطن متعفن مردم كوفه، با الهام از آيات قرآن

عنواناشاره حضرت زينب(س) به ظاهر نيكو اما باطن متعفن مردم كوفه، با الهام از آيات قرآن
سيرهحضرت زينب(س) خطاب به مردم كوفه فرمود: آيا در ميان شما جز لاف زدن و فساد و آلودگي و دروغ‌گويي و دشمني و تملق گفتن و عيب‌جويي كينه‌ورزانه چيز ديگري هم هست؟ در اين عبارت حضرت زينب(س) به آيه 29 سوره مطففين اشاره مي‌كند كه مي‌فرمايد: «إِنّ الّذينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الّذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَ إِذا مَرّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ؛ آنان كه به گناه آلوده گرديدند اهل ايمان را به ديده استهزا مي‌نگرند و چون بر آنان بگذرند با اشاره چشم و ابرو عيب‌جويي و تمسخر مي‌كنند.» آن‌گاه حضرت زينب(س) به آنان فرمود: شما همچون علفي هستيد كه در مزبله روييده باشد يا چون نقره‌اي كه زينت گور مرده‌اي شده و يا گچي كه با آن گوري را زينت داده باشند. حضرت زينب(س) در اين تشبيهات مردم كوفه را به گياه روييده در زباله‌داني تشبيه نموده است. يعني آنان ظاهري آراسته دارند و باطني زشت و زيان‌كار، با اصل و ريشه‌اي متعفن و تنفرآور. ... «اَلا بِئْسَ مَا قدَّمتْ لَكُمْ اَنْفُسَكُم أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيكْمُ و فِي العَذَابِ أنتُمْ خالِدُون؛ آگاه باشيد كه بد توشه‌اي پيش فرستاديد كه خشم خدا را برايتان به ارمغان آورد و براي هميشه در دوزخ جاودان خواهيد ماند.» ايشان در اين عبارت به آيه 80 سوره مائده اشاره نموده است كه مي‌فرمايد: بسياري از مردم را مي‌بيني كه با كافران دوستي مي‌كنند. اين توشه بدي است كه پيش مي‌فرستند و خدا بر آنان غضب نموده آنان همواره در عذاب جاويدان خواهند بود.
منبعنگارنده

/// آخرین گزیده‌ها