// گزیده های معارفی / کلمات قصار

اهميت حلال بودن مال و خوراك

عنواناهميت حلال بودن مال و خوراك
متنعارفي عبادات تصنيف كرد، او را گفتند: در زهد كتابي تصنيف كن. كتاب بيوع(*) تصنيف كرد. او را گفتند: صلوة‌ و صوم به عبادات نزديك‌تر است از بيوع. گفت: خطا مي‌گوييد. اصل همه زهدها حلال خوردن است و تا كسي اين كتاب از ربع معاملات نداند، حلال نداند خوردن.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
ناشراساطير
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد3
صفحه1123
گردآورندهمحمد روشن

/// آخرین گزیده‌ها