// گزیده های معارفی / کتابشناسی

پرتويي از زندگاني چهارده معصوم(نگاهي بر زندگي حضرت رضا(ع))

عنوانپرتويي از زندگاني چهارده معصوم(نگاهي بر زندگي حضرت رضا(ع))
معرفياين كتاب، بالغ بر 4 بخش در راستاي سرگذشت امام از آغاز امامت تا شهادت مظلومانه ايشان مي‌باشد كه هريك داراي موضوعات متفاوت بوده كه به تفصيل بيان مي‌شود.
ـ در ابتداي كتاب، فهرست مطالب آمده است.
ـ در قسمت «پيشگفتار»، نويسنده پس از ذكر اشعاري در شان امام رضا(ع)، در مورد، كتاب خود كه با قلمي روان نگاشته شده است، سخن به ميان آورده است. وي در اينجا خاطر نشان مي‌كند كه براي دريافت بهتر شيوه زندگي امام هشتم(ع)، اين كتاب را به 4 بخش تقسيم كرده است:
بخش اول: امام رضا(ع) در عصر پدر (حدود 35 سال) و آغاز امامت.
بخش دوم: امام رضا(ع) در مدينه، پس از امامت(حدود 17 سال).
بخش سوم: امام رضا(ع) در خراسان و موضعگيري‌هاي او درباره حكومت (حدود 2 سال).
بخش چهارم: نمونه‌هاي از گفتار و رفتار امام رضا(ع).
ـ مشخصات امام هشتم اعم از اسامي، معرفي پدر و مادر، تاريخ ولادت و شهادت و...
مطالب موحود در اين نوشتار عبارتند از:
بخش اول:
ـ معرفي شخصيت پدر و مادر ارجمند امام هشتم، نحوه تولد و دلايل نامگذاري ايشان.
ـ نويسنده فعاليت‌هاي امام رضا(ع) را كه از لحاظ فرهنگي، سياسي، علمي و حوزوي، دستيار و پشتوانه پدر گرامي شان بود در زماني كه پدرشان در زندان به سر مي‌بردند، را شرح داده است. همچنين نويسنده روايات و حكايات معتددي را در اين باره مطرح كرده است.
ـ عكش‌العمل و رفتار امام رضا(ع) در برابر گروهك واقفيه با بيان 3 روايت.
بخش دوم: ابتدا در مورد زندگاني سياسي امام رضا(ع) در رزمان خلافت هارون و امين و برخورد ايشان با آنها و بيان تعدادي از حوادث در رابطه با عقايد شيعيان، ذكر اسامي شاگردان برجسته‌ امام هشتم و توضيح درباره ويژگيها و شخصيت آنها.
بخش سوم: شرح حال امام هشتم در زمان خلافت مامون، حوادث مسير امام رضا(ع) از مدينه تا مرو (خراسان، اهواز، نيشابور و...)، رفتار امام رضا(ع) در مقابل مامون و ماجراي شهادت حضرت رضا(ع) و دفن ايشان.
بخش چهارم: ده گفتار امم رضا(ع) و نمونه‌هايي از رفتار و كردار ايشان.
تذكر: اين كتاب، فهرست منابع و مآخذ نداشته و تعدادي از نشاني منابع در پاورقي ذكر شده است.
موضوعسيره امام رضا(ع)
زبانفارسي
قطعرقعي
تيراژ50000 نسخه
قيمت180 تومان
منبعپرتويي از زندگاني چهارده معصوم(نگاهي بر زندگي حضرت رضا(ع))
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرموسسه نشر مطهر
محل چاپتهران
سال چاپ1374
صفحهتعداد صفحات 144

/// آخرین گزیده‌ها