// گزیده های معارفی / لطایف

تأثير سوره غاشيه در دزد غاشيه

عنوانتأثير سوره غاشيه در دزد غاشيه

متنآورده‌اند يكي از اعراب باديه‌نشين غاشيه‌اي (پارچه‌اي كه روي زين اسب را مي‌پوشاند) دزديد. سپس به مسجد آمد و مشغول نماز شد. در اين هنگام امام جماعت حاضر شد و اعرابي نمازش را به جماعت ادا كرد. از قضا امام جماعت در نماز سوره غاشيه را خواند: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ؛ آيا داستان غاشيه (روز قيامت كه حوادث وحشتناكي همه را مي‌پوشاند) به تو رسيده است؟» (غاشيه: 1) اعرابي وحشت كرد و گفت: تو چه كار داري؟ فضولي نكن! امام جماعت به تلاوت سوره ادامه داد و اين آيه را خواند: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ؛ چهره‌هايي كه در آن روز خاشع و ذلت‌بارند.» (غاشيه: 2) اعرابي اين مرتبه بيشتر ترسيد و غاشيه را به كناري انداخت و گفت: اين را تو بگير كه صورت من خوار و ذليل نشود.

منبعظريفان و قرآن
صفحه67

/// آخرین گزیده‌ها