// گزیده های معارفی / لطایف

پاسخ مدرس به سفير انگلستان در مورد چكي كه فرستاده بود

عنوانپاسخ مدرس به سفير انگلستان در مورد چكي كه فرستاده بود
متننقل است سفير انگلستان براي مدرس چكي فرستاد، به اين اميد كه شايد او خود و انديشه‌هاي والايش را به پول بفروشد. مدرس پرسيد: اين چيست؟ آورنده چك گفت: اين چك است، آن را به بانك مي‌دهند و پول مي‌گيرند. مدرس خنديد و گفت: «به سفيرتان بگوييد من فقط سكه طلا قبول مي‌كنم، آن هم به شرطي كه سكه‌ها را بر روي شتر بار كنند و در روز روشن برايم بياورند.» وقتي سفير انگلستان از جواب مدرس باخبر شد، گفت: من مي‌دانم او پول و سكه نمي‌خواهد، بلكه مي‌خواهد آبروي ما را در دنيا ببرد.
منبعحكايت و حكمت
صفحه94

/// آخرین گزیده‌ها