// گزیده های معارفی / شعر

عبرت از جهان

عنوانعبرت از جهان
شعرياران جهان راست، كمين هوسي
  • كز وضع تو واگشته پيشي و پسي
  • تا عيب تو را هنر نگيرند از شرم
  • هشدار كه نيست آشناي تو كسي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه591

/// آخرین گزیده‌ها