// گزیده های معارفی / شعر

توصيه به خوب ديدن

عنوانتوصيه به خوب ديدن
شعرچشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد
شاعرسهراب سپهري
نوع شعرسطري از شعر نو
منبعهشت كتاب
نويسندهسهراب سپهري
ناشرشقايق
محل چاپتهران
سال چاپ1389
صفحه291

/// آخرین گزیده‌ها