// گزیده های معارفی / روایت

توصيه به دوستي با صالحان، مدارا با فاسقان

عنوان توصيه به دوستي با صالحان، مدارا با فاسقان
حديث - فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)-: وَاخِ الْاِخْوَانَ فِي اللهِ وَ اَحِبَّ الصَّالِحَ لِصَلَاحِهِ وَ دَارِ الْفَاسِقَ عَنْ دِينِكَ وَ ابْغِضْهُ بِقَلْبِكَ وَ زَايِلْهُ بِاَعْمَالِكَ لِئَلَّا تَكُونَ مِثلَهُ.
ترجمه - در سفارش به فرزندش امام حسن(ع) -: با برادران ديني در راه خدا برادري كن و صالحان را به خاطر درستكاري شان دوست بدار و با فاسق در دين مدارا كن و در قلبت او را دشمن دار و در عمل از او جدا باش تا مانند او نگردي.
پاورقيبحارالانوار، ج42، ص203
گويندهامام علي(ع)
منبعالامالي
نويسندهشيخ طوسي
صفحه8

/// آخرین گزیده‌ها