محمود مطهري نيا

تحصیلات دانشگاهی: تاريخ تشيع
تعداد پژوهش‌ها: 4

سيد محمد مكتبي

تحصیلات دانشگاهی: علوم اجتماعي
تعداد پژوهش‌ها: 1

حجت منگنه چي

تحصیلات حوزوی: فقه و اصول
تحصیلات دانشگاهی: فلسفه و كلام اسلامي
تعداد پژوهش‌ها: 1

سيد فاضل موسوي

تحصیلات حوزوی: خارج
تعداد پژوهش‌ها: 2

عيسي مهدوي خو (قراچورلو)

تحصیلات حوزوی: فقه و اصول
تحصیلات دانشگاهی: دانشجوي ارشد - فلسفه و كلام اسلامي
تعداد پژوهش‌ها: 2

مهدي معجزاتي

تعداد پژوهش‌ها: 1

جواد ملايي پور قرجه داغي

تعداد پژوهش‌ها: 1

سيد علي اصغر موسوي

تعداد پژوهش‌ها: 7

سيد جواد موسوي برد كشكي

تحصیلات دانشگاهی: تاريخ - گرايش اسلام
تعداد پژوهش‌ها: 1

سيد حميد ميرخندان (مشكوة)

تحصیلات حوزوی: فقه و اصول
تحصیلات دانشگاهی: تجربي
تعداد پژوهش‌ها: 4