محمدرضا سالاري فر

تحصیلات حوزوی: 10سال خارج
تحصیلات دانشگاهی: روانشناسي،
تعداد پژوهش‌ها: 2

محمد سهيل بهرام نسب

تحصیلات حوزوی: اتمام پايه 8 حوزه
تعداد پژوهش‌ها: 2

حسين سيدي ساروي

تحصیلات حوزوی: 10سال خارج
تعداد پژوهش‌ها: 2

مريم سوادي

تحصیلات حوزوی: دوره عمومي
تحصیلات دانشگاهی: زبان و ادبيات انگليسي
تعداد پژوهش‌ها: 1