// پژوهشگر/ رضا آبيار


رضا آبيار
نام پدر: عسكر محل صدور: جهرم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 9

/ کتاب


ظرافت‌هاي اخلاقي شهدا

گستردگي ابعاد شخصيتي شهيدان، ما را برآن داشت تا سيره و منش آنان را در دو محور بررسي كنيم. در جلد اول اين مجموعه، به بررسي رفتار و منش شهيدان در حوزه اخلاق خانوادگي پرداختيم و با مزين كردن آن به سيره ...


/ نگاشته‌ها


شهداء از ديدگاه قرآن

 • موضوع: شهداء
 • نوع: مقاله

شهيدان اينگونه بودند

 • موضوع: شهدا
 • نوع: کتاب

مهر و ماه

 • موضوع: همسرداري شهدا
 • نوع: کتاب

موسيقي از منظر غربي ها

 • موضوع: موسيقي
 • نوع: مقاله

فانوس زائر

 • نوع: کتاب

دوران طلايي

 • موضوع: خاطرات نوجواني شهدا
 • نوع: کتاب

ناگفته هاي مادران شهداء (ظرافت ها)

 • موضوع: شهداء
 • سال نشر: 1384
 • نوع: کتاب

دوقلوهاي جنگ

 • نوع: کتاب