روح الله ابراهيم نژاد
نام پدر: محمدرضا محل تولد: سبزوار محل صدور: سبزوار ملیت: ايراني دین: اسلام

تعداد آثار: 3

/ کتاب


روز تعـاون

مطالعه ي تاريخ زندگي بشر نشان مي دهد كه انسان ها از ابتداي زندگي با تعاون و فعاليت هاي گروهي آشنا بوده و براي برآوردن نيازها و رويارويي با موانع طبيعي و پيروزي بر مشكلات، با هم همكاري داشته اند. مكتب ...


/ نگاشته‌ها


خواجه نصير احياگر علم و دانش

  • موضوع: كتاب
  • سال نشر: 1380
  • نوع: کتاب

توسعه و عفاف

  • موضوع: مقاله
  • سال نشر: 1379
  • نوع: مقاله