// پژوهشگر/ لعيا اعتمادي


لعيا اعتمادي
نام پدر: محمد محل تولد: قم محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 8

/ کتاب


حيات نيكان (28): آيت‌الله مصطفي اعتمادي

مجموعه‌اي كه به عنوان «حيات نيكان» پيش روي شماست؛ به طور اجمالي حيات پربار فرزانگان شيعه اين پهن‌دشت اسلامي را مرور مي‌كند. در اين مختصر تلاش شده است با ترسيم چهره علمي و معنوي اين بزرگان، الگوهاي ...


/ نگاشته‌ها


نسل سوم

  • موضوع: متن ادبي
  • نوع: مقاله

  • موضوع: تربيتي نوجوان و جوان
  • نوع: مقاله

حديث زندگي

  • موضوع: اجتماعي
  • نوع: مقاله

  • موضوع: كودك و نوجوان
  • نوع: مقاله