// پژوهشگر/ تقي پورمتقي


تقي پورمتقي
نام پدر: محمد رضا محل صدور: رشت ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 22

/ کتاب


چشم در چشم سكوت

سلام بر لطف لطيف نامتان! سلام بر عطر نجيب معصوميتتان كه مشام جان را مي آشوبد. سلام بر اشرف مخلوقات هستي و خاندان پاكش كه نشانه هاي فضيلتند؛ اي گل هاي سرسبد آفرينش! شكوه نامتان را درود. اي اهل بيت ...

اخلاق زيست محيطي پيامبر

هرچند پيشرفت علم و صنعت، آسايش، رفاه و زندگي راحت را براي جوامع بشري به ارمغان آورده، ولي همين امر در مواردي نيز اصل حيات انسان‏ها و ديگر موجودات زنده را به خطر انداخته و به تهديدي جدي براي ادمه ...


/ نگاشته‌ها


گل آغاز بهار (تحليلي)

 • موضوع: پيام نوروزي رهبري
 • نوع: کتاب

انتظار پويا (ترجمه)

 • موضوع: تاريخ اسلام
 • نوع: کتاب

آوازهاي ارغواني (شعر نوجوان)

 • موضوع: شعر
 • نوع: کتاب

بزغاله خانم (شعر كودك)

 • موضوع: شعر
 • نوع: کتاب

شيوه هاي آبياري در كشاورزي مسلمانان

 • موضوع: كشاورزي
 • سال نشر: 1376
 • نوع: مقاله

اميرمؤمنان از نگاه شخصيت ها

 • موضوع: پژوهشي
 • سال نشر: 1379
 • نوع: مقاله

آوازهاي ارغواني

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1379
 • نوع: کتاب

.ما آن شقايقيم

 • موضوع: مجموعه خاطره
 • نوع: کتاب

نگاهي به دنياي حيوانات در قرآن

 • موضوع: قرآني (ترجمه)
 • نوع: کتاب

حكمت ها حلال و حرام بودن حيوانات

 • موضوع: فقهي
 • سال نشر: 1374
 • نوع: مقاله

عالمان دين در عرصه سازندگي (شيخ بهايي)

 • موضوع: شخصيت شناسي اجتماعي
 • سال نشر: 1378
 • نوع: مقاله

ما آن شقايقيم

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1376
 • نوع: کتاب

دنياي اسلام و تهاجم فرهنگي غرب

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1380
 • نوع: کتاب

چشم در چشم سكوت

 • موضوع: نثر ادبي مذهبي
 • نوع: کتاب

آبياري قطره اي در تمدن اسلامي ...

 • موضوع: كشاورزي
 • سال نشر: 1376
 • نوع: مقاله

نهج البلاغه از نگاه شخصيتها

 • موضوع: پژوهشي
 • سال نشر: 1379
 • نوع: مقاله

چشم در چشم سكوت

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1376
 • نوع: کتاب