محبوبه پيماني اصل
نام پدر: يعقوب محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 3

/ کتاب


جشن بندگي، بسته محتوايي در باره عيد سعيد فطر

رسالت مركز پژوهش‌هاي اسلامي در حمايت پژوهشي از برنامه‌سازان رسانه ملي ايجاب مي¬كند تا با جمع‌آوري و پالايش محققانه متون مورد نياز برنامه‌سازان، در تنظيم و تدوين متون به اصل كاربردي بودن آنها ...

اهداف، بايسته‌ها و ضرورت‌ها («حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني»)

رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خويش سال 1391 را با نام «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني» نام‌گذاري نموده‌اند. از آنجا كه اين نام‌گذاري با عنايت به اولويت‌هاي اساسي اقتصادي جامعه و ملاحظات ...

محرم در اقوام و ملل

عادات، آداب و رسوم، انديشهها و وضعيتي كه يك گروه در آن قرار دارد، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود. ازاين‌رو، مجالس و محافلي كه در سوگ حسيني و براي احياي خاطره عاشورا، در مسجدها، حسينيهها و منازل ...