// پژوهشگر/ مجتبي تونه اي


مجتبي تونه اي
نام پدر: عباس محل تولد: كاشان محل صدور: كاشان ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 1

/ کتاب


از عشق تا دمشق (مجموعه نثر ادبي ـ مذهبي )

ادبيات متعهد، ادبياتي زنده و پوياست كه با الهام از آرمان هاي انقلاب و ارزش هاي اسلامي شكل گرفته است. ادبياتي است كه از جان و دل هنرمندان بر مي خيزد و ريشه در عشق و ايمان آنان دارد. اكنون با گذشت سال ...