// پژوهشگر/ صادق ليراوي


صادق ليراوي
نام پدر: نعمت الله محل صدور: آبادان

تعداد آثار: 7

/ کتاب


سپيده پيروزي

انقلاب اسلامي ايران، نفخه اي روحاني و امانتي الهي بود كه با دميده شدن «روح اللّه» به پيكر افسرده امت اسلام، حيات مجدّدي نه تنها به كالبد اسلام و مسلمين، كه در پيكر بي رمق بشريت معاصر ايجاد كرد و ...

راهكارهاي نهادينه‌سازي خمس در رسانه ملي

خمس از اصول مهم اقتصادي اسلام است و نقش بسزايي در تربيت افراد و تحكيم پايه‌هاي فرهنگي، ‌سياسي، اقتصادي جامعه اسلامي دارد. اگراين واجب به طور كامل در جامعه اسلامي اجرا شود بسياري از معضلات جامعه ...

سيماي دين، نماز در كلام معصومين عليهم السلام

نماز به دليل ويژگي‏هاي منحصر به فرد بهترين عبادت خداست. نماز وسيله قرب، معيار قبولي ساير اعمال، نشانه مسلماني، سفارش پيامبران، بازدارنده از گناه و مايه روسياهي شيطان است. نماز هديه الهي به بندگان ...

مباني، الزامات و موانع جهاد اقتصادي

نكته مهم و قابل برداشت در روابط سه دهه گذشته استكبار جهاني با ايران اين است كه آنها احساس كردند ايران در مسايل اقتصادي آسيب‌پذير است و رخنه‌هايي در اقتصاد وجود دارد كه از آنجا مي‌توان در سدّ مستحكم ...

ستاره مجلس (ويژه‌نامه شهادت شهيد سيد حسن مدرس رحمه الله )

از جمله چهره هايي كه در سده اخير نقش برجسته اي در تاريخ سياسي ـ فرهنگي ايران داشته، مرحوم شهيد مدرس است. او مجتهدي توانا، عالمي زمان شناس، خطيبي صريح لهجه و سياستمداري بصير و تكليف مدار بود. ايشان ...

اهميت فرهنگ از منظر آيات و روايات

رهبر انقلاب در سخنراني خود در ابتداي سال 1393 در مشهد, درباره اهميت فرهنگ و نقش آن در ابعاد ديگر جامعه فرمودند: عزيزان من! فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است. چرا؟ چون فرهنگ به معناي هوايي است كه ما تنفس ...


/ نشریه


طوبي 25

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ناز و نياز،شكوه آفرينش،اخلاق فردي،اخلاق در خانواده ...