// پژوهشگر/ سيد صمد موسوي


سيد صمد موسوي
نام پدر: سيد هيبت اله محل صدور: اليگودرز ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 21

/ کتاب


ويژه نامه حضرت ابوطالب (ع)

اين پژوهش به زندگاني و مبارزات جناب ابوطالب پرداخته و در انتها نيز گزيده هاي ادبي و سخنان بزرگان را درباره ابوطالب آورده است. ...


/ نگاشته‌ها