جواد ملايي پور قرجه داغي
نام پدر: بيوك محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 7

/ کتاب


آذرخش انقلاب (ويژه‌نامه قيام 19 دي )

انقلاب اسلامي ايران كه بر پايه ارزش هاي ديني و فرهنگ اصيل مردم ايران با رهبري روحانيان و جان فشاني مؤمنان برپا و استوار شده، نتيجه به جان خريدن تبعيد، زندان، شكنجه و مبارزه با طاغوت است. بررسي دقيق ...

شهيد مصطفي خميني در نگاه تاريخ

شهيد آيت الله حاج آقا مصطفي رحمه ‏الله از شخصيت‏هاي برجسته و كم نظير جهان اسلام بود كه در عرصه علم و عمل و جهاد و اجتهاد به قله‏ هاي بلند كمال دست يافت. او عالمي انديشمند و ژرف‏نگر بود كه به كمك انديشه ...

وقف سرمايه اي ماندگار

بنا بر آموزه هاي قرآني و سيره اهل بيت عليهم السلام، صدقات از جمله وقف. توشه آخرت را فزوني مي بخشد و خشنودي خداوند را در پي دارد. با وقف، مشكل مالي نيازمندان برطرف مي شود. پژوهش حاضر، گامي است در جهت ...


/ نگاشته‌ها


شهاب شريعت

  • موضوع: آية الله مرعشي نجفي
  • سال نشر: 1383
  • نوع: مقاله

آذرخش انقلاب

  • سال نشر: 1383
  • نوع: کتاب

واقعه هفت تير

  • سال نشر: 1382
  • نوع: مقاله