// پژوهشگر/ علي نبي اللهي


علي نبي اللهي
نام پدر: حسين محل صدور: تهران ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 1

/ کتاب


شخصيت‌پردازي در قرآن

قرآن، كلام آسماني و معجزه جاويدان است. اين اعجاز، منحصر به الفاظ نيست، بلكه محتوا را نيز شامل مي شود. بي شك، پيروي از قرآن، راه نجات در دنيا و آخرت خواهد بود. قرآن، كتاب دعا نيست، ولي دعاهايي با مضمون ...