سيد علي محمدي متكازيني
نام پدر: سيدحسين محل تولد: بهشر محل صدور: بهشهر ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 16

/ کتاب


ويژه‌نامه شيخ بهايي

نويسنده در نوشتار حاضر سعي كرده است در پنج فصل جنبه‌هاي علمي، فكري و سياسي عالم بزرگوار شيخ بهايي را بررسي و تحليل كند، و در فصل ششم به سوژه‌هايي از زندگي وي اشاره نمايد. به اميد آنكه مطالب اين كتاب ...

قيام توابين

يكي از مباحث مهم در عرصه عاشوراپژوهي، بررسي وقايع رخ داده پس از حادثه عاشوراست كه مي توان از پيامدهاي آن حادثه عظيم و ماندگار دانست. واكاوي قيام توابين، نقش خواص در جامعه و به‌ويژه نقش آنان در ...

رسانه و ترويج فرهنگ مهدويت

انتظار، آمادگي و زمينه‌سازي براي ظهور است و رسالت منتظران هم تحقق جامعه منتظر و آماده است. جامعه‌ منتظر و زمينه‌ساز جامعه‌اي است كه اهداف، روابط و برنامه هاي خود را با مقاصد و خواسته‌هاي امام ...

بانگ وحدت (ويژه نماز جمعه)

يكي از ويژگي هاي اسلام، توجه به دنيا و آخرت است. اسلام هم دين عبادت و بندگي است و هم سياست و دنياداري. خداوند، تكامل فردي را به حركت هاي جمعي وابسته كرده است و خواسته هاي فردي را كمتر اجابت مي كند. اسلام ...

حمايت از توليد ملي در سيره عالمان ديني و نخبگان ملي

حركت جامعه بشري به سوي معنويت و رسوخ دين در جنبه‌هاي مختلف زندگي، در عصر جاري رو به فزوني و گسترش است؛ چرا كه قدرت معنوي و اجتماعي دين، در كاهش ستم و گرايش هرچه بيشتر ملت‌ها به مبارزه با يغماگران ...

مرصاد؛ خوانش رسانه اي دشمن شناسي در انديشه رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله‌العالي

تولّي و تبرّي از اركان اعتقادي مكتب اسلام و از شئون قلبي و پايه بسياري از شئون رفتاري انسان وارسته و مؤمن است. اگر اين خصلت زنده و مؤثر ايجاد نشود و انسان اهل تولّي و تبرّي نباشد، نه تنها حلقه‌هاي ...


/ نگاشته‌ها


نقش رسانه ملي در سال توليد ملي

 • موضوع: موضوع سال 1391
 • سال نشر: 1391
 • نوع: مقاله

حمايت از توليد ملي درسيره عالمان ديني و نخبگان ملي

 • موضوع: موضوع سال 1391
 • سال نشر: 1391
 • نوع: کتاب

رسانه و ترويج فرهنگ مهدويت

 • موضوع: مهدويت
 • سال نشر: 1396
 • نوع: کتاب

بانگ وحدت

 • موضوع: نماز جمعه
 • سال نشر: 1381
 • نوع: کتاب

عالمان حماسه ساز

 • موضوع: ويژه سال 1392
 • سال نشر: 1392
 • نوع: مقاله

قيام توابين

 • سال نشر: 1387
 • نوع: کتاب

راز مانده گاري امام خميني ( ره)

 • سال نشر: 1390
 • نوع: مقاله

حماسه سياسي و اقتصادي در كلام امام ورهبري

 • موضوع: موضوع سال 92
 • سال نشر: 1392
 • نوع: مقاله